Aktualność: Wyniki wyborów Zgromadzenia Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 28.02.2018 r.


Szanowni Państwo

 

W dniu 28 lutego 2018 roku odbyło się Zgromadzenie Świętokrzyskiego Oddziału KIDP, podczas którego wybrano członków Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału KIDP oraz Świętokrzyskiego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego V Kadencji. 

 

Skład nowo wybranego Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału KIDP przedstawia się następująco:

 

1.  Hupa Zbigniew    nr wpisu 07479

2.  Kaczyński  Czesław – nr wpisu 04774

3.  Pawłowski  Radosław  Maciej  – nr wpisu 11639

4.  Rynk Janusz  - nr wpisu 09673

5.  Sobolewska-Maszczyk  Grażyna    nr wpisu 11652

 

Skład nowo wybranego Świętokrzyskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 

 1. Grabowski Grzegorz - nr wpisu 00568

 2. Kaczmarek Lilla Wanda  - nr wpisu 01508

 3. Radek Zbigniew nr wpisu  - 12050

 4. Rydlewska Katarzyna nr wpisu – 01865

   

 

Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału KDIP w dniu 08 marca 2018 r. ukonstytuował się Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału KIDP wg funkcji wskazanych poniżej:

 

 1. Przewodniczący Zarządu  - Czesław Kaczyński

 2. Wiceprzewodniczący Zarządu – Zbigniew Hupa

 3. Wiceprzewodniczący  Zarządu  -  Janusz Rynk

 4. Sekretarz  -  Radosław  Maciej Pawłowski

 5. Skarbnik   -  Grażyna Sobolewska-Maszczyk 

 


DATA PUBLIKACJI: 2018-03-09 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x