Szanowni Państwo,

Na mocy Uchwały nr 16/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. Komisja do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych [dalej: Komisja] zobowiązana została do wykonania postanowień Uchwały nr 93/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r., tj. podjęcia działań informacyjnych dotyczących zasad ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [dalej: RODO], w sposób zapewniający członkom Izby dostosowanie się do postanowień RODO do dnia 25 maja 2018 r.
            
W wyniku prac Komisji, Krajowa Rada Doradców Podatkowych stanowiskiem z dnia 26 kwietnia 2018 r. zatwierdziła i zleciła przekazanie doradcom podatkowym Informatora „Ochrona danych osobowych przez doradcę podatkowego po wejściu w życie RODO”, który zawiera zbiór informacji oraz wyjaśnień w sprawie wymogów RODO co do ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz obowiązków administratorów danych osobowych. Informator powinien zapewnić Państwu niezbędne minimum, konieczne dla zapewnienia przetwarzania danych osobowych w kancelariach zgodnie z regułami RODO - do momentu opracowania i zatwierdzenia Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych.

Dalsze efekty prac Komisji będą Państwu na bieżąco udostępniane, w tym wzory oświadczeń i dokumentów, dostosowanych do potrzeb i specyfiki działalności doradców podatkowych, które przekażemy przed 25 maja 2018 r.

Informator znajdziecie Państwo pod linkiem: Informator "Ochrona danych osobowych przez doradcę podatkowego po wejściu w życie RODO"

DATA PUBLIKACJI: 2018-05-10 + pozostałe aktualności