Aktualność: V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - wybory delegatów

Szanowni Państwo

W dniu wczorajszym do wszystkich doradców podatkowych został wysłany następujący mailing w sprawie Walnych Zgromadzeń Wyborczych w Regionalnych Oddziałach KIDP. Uprzejmie proszę o poinformowania doradców podatkowych z Państwa Oddziałów o publikacji na stronach internetowych spisów wyborczych.

„Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych na stronie internetowej https://krdp.pl/strona.php/2033_v_kzdp.html została utworzona specjalna zakładka poświęcona w całości sprawom związanym ze Zjazdem.


W dniu wczorajszym tj. 12 września br. w serwisie internetowym KIDP zostały zamieszczone spisy wyborcówuprawnionych do wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby.


W uchwale nr 388/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz Regulaminu działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby znajdują się szczegółowe informacje m.in. na temat wnoszenia zastrzeżeń do spisu wyborców oraz składania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a w szczególności zakładki dotyczącej V Zjazdu.


Z poważaniem

Biuro KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2017-09-25 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x